INNOVATIE

 Home / INNOVATIE

COOLWATER INNOVATIE PROJECT

Predictive maintenance

Door middel van sensortechnologie monitoren we de actuele staat van de installatie, het energieverbruik, en de thermische prestaties van de koeltoren. Deze gegevens worden met de nieuwste Machine-to-Machine communicatie technologie (NB-IOT) vastgelegd in een Cloud database. Vervolgens wordt deze data geanalyseerd en gevisualiseerd zodat u informatie krijgt over de actuele status van de installatie. Vroegtijdige alarmering geeft aan aan wanneer en welke actie noodzakelijk is. In uw productie/ onderhoudsplanning kunt u hier rekening meehouden, zodat onverwachte stops of overmatig energieverbruik wordt voorkomen. 

In een vervolgfase wordt de data gebruikt om predictive maintenance services te ontwikkelen.

De Smart koeltorens van EWK worden Plug and Play geleverd om een hoge betrouwbaarheid te garanderen en éénvoudige installatie. 

Door het toepassen van deze technologieën wordt de bedrijfszekerheid en Up-time van de installatie verhoogt, en de onderhoudskosten verlaagd. 

Chemievrije waterbehandeling

Het toepassen van een chemievrije waterbehandeling draagt bij aan het verlagen van het chemieverbruik en daarmee verlaagt het de milieu belasting. Tevens is het te lozen spuiwater niet chemisch belast en kan worden hergebruikt voor andere waterstromen in de fabriek. In het CoolWater Innovations Project bewijzen we de werking van de technologie op een koeltoren met een gegalvaniseerde pijpenbundel. Het toepassen van Vortex technologie zorgt voor een waterbehandeling die 100% vrij van chemicaliën is, met een verlaagd energie- en waterverbruik

Het betreft een Plug en Play skid ten behoeve van de koelwaterbehandeling die:

  • Kalkaanslag en corrosie voorkomt. 
  • Microbiologie, zoals legionella beheerst. 
  • Alternatieve waterbronnen toelaat zoals regen-, afval- en grondwater.
Smart koeltoren van EWK

Smart koeltoren van EWK

Diverse sensoren detecteren de status van de installatie

De EWK-C Smart koeltoren is een gesloten koeltoren met een verzinkt stalen pijpenbundel. Door de pijpenbundel stroomt het warme proceswater dat door de koeltoren wordt terug gekoeld. Temperatuur sensoren in het gesloten circuit in combinatie met de buitenlucht en luchtvochtigheid gegevens bepalen de aansturing van de pomp en frequentieregelaar voor de ventilator. Verder zijn er vervuilingssensoren, druksensoren, en trillingssensoren opgenomen in de besturing die zorgen voor een optimale sturing van de koeltoren. Diverse alarmen zijn ingesteld om op het juiste moment de juiste acties te ondernemen. Meer weten of een referentie bezoek plannen neem dan contact met ons op. 

Chemievrije waterbehandeling

Chemievrije waterbehandeling

Continue controle van de waterbehandeling geeft zekerheid

Meer info volgt.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor uw installatie te bespreken. 

 

Touchscreen van de koeltoren

Touchscreen van de koeltoren

Direct kan de actuele staat van de koeltoren worden uitgelezen

Het 7" touchscreen is het hart van de bediening van de koeltoren. Alle actuele waarde en instellingen zijn uit te lezen en aan te passen zodat de koeltoren eenvoudig uw proces kan volgen.

De data die wordt gegenereerd door de koeltoren wordt door een NB-IOT verbinding van Ericsson naar een Cloud Database geleidt waar de analyse van de data plaatsvindt. In een on-line dashboard is de koeltoren te volgen en kunnen experts beoordelen of de prestaties van de koeltoren volgens specificaties verloopt. 

Lees hier het artikel dat is gepubliceerd in RCC K&L