Bijdrage RCC K&L

 Home / Bijdrage RCC K&L

Bijdrage RCC K&L

In hét vakblad voor de koel- en koudetechniek hebben wij een bijdrage mogen leveren om onze inzichten en kennis te delen. 

Extra aandacht voor de Smart koeltoren en dry-cooler, welke een trend zijn in de op komende markt voor slimmere machines.