Smart koeltoren Scelta Umami

 Home / Smart koeltoren Scelta Umami

Smart koeltoren Scelta Umami

Scelta ging haar productie uitbreiden waarbij de koelvraag ook werd vergroot. Van de oude koeltorens was weinig bekend er werd niet duidelijk temperaturen en flows vastgelegd. In goed overleg met de klant zijn de specificaties van het nieuwe koelwater circuit bepaald en is het ontwerp gemaakt. Belangrijke uitgangspunten, eenvoud, betrouwbaar en inzicht in het koelwater.

Cool Industries heeft hier met haar partners de complete koeltoren installatie ontworpen en geïnstalleerd. De installatie bestaat uit een EWK 680 Smart koeltoren, maatwerk kunststof waterbak, Calpeda circulatiepomp, waterbehandeling en frame. Nu we alle seizoenen hebben gehad kunnen we concluderen dat het koelwater niet boven 25 graden is uitgekomen, dit dankzij een goed ontwerp en gebruik van kwalitatieve componenten.

Technische gegevens:

Capaciteit:          1.675 kW

Temp in:                 37 °C

Temp uit:                29 °C

Flow:                    180 m3/h

Fan + pomp:          15 kW